Sammutinhuolto

Sam­mu­tin­huol­toa jo vuo­des­ta 1997


Kuu­lum­me Tur­va­na­si-ket­juun ja meil­lä on ISO 9001 -laa­tu­jär­jes­tel­män sertifiointi

Mitä teem­me

  • Sam­mut­ti­mien huol­lot, täy­töt, koe­pon­nis­tuk­set ja myynti
  • Savun­pois­to­luuk­ku­jen huol­to, tar­kas­tus ja myynti
  • Pika­pa­lo­pos­tien huol­to, tar­kas­tus ja myynti
  • Pai­neas­tia­tar­kas­tuk­set
  • Hiilidioksidi/suojakaasu -täy­töt
  • Palo­tur­val­li­suus­tuot­tei­den myynti
  • Fog­ma­ker -sam­mu­tus­jär­jes­tel­mien huol­to, tar­kas­tus ja myynti

Glo­ria -sammuttimet


Glo­ria on sam­mut­ti­mien Grand Old Lady, joka syn­tyi Sak­sas­sa vuon­na 1945. Glo­ria-sam­mut­ti­mes­sa yhdis­ty­vät perin­teet, inno­vaa­tio ja laa­tu. Suo­mes­sa sam­mu­tin­merk­ki on ollut jo vuo­des­ta 1968, jol­loin Glo­rian maa­han­tuon­ti aloitettiin.