Ajoneuvojen vuokraus

Scandia Rent - Parasta paikallista palvelua

Scan­dia Rent on suu­ri ja luo­tet­ta­va täy­sin koti­mai­nen auton­vuo­kraus­ket­ju. Olem­me samal­la Suo­men van­hin auto­vuo­kraa­mo, joka on meil­le kun­nia- asia. Scan­dia Rent pal­ve­lu­ver­kos­ta kat­taa yli 80 toi­mi­pis­tet­tä, jot­ka pal­ve­le­vat Han­gos­ta Sodan­ky­lään. Tule pal­vel­ta­vak­se­si lähim­pään Scan­dia Rent toi­mi­pis­tee­seen tai varaa auto käte­väs­ti netin kautta!

Scan­dia Rent Kajaa­ni on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa kevääl­lä 2018. Oma­na kalus­to­na pal­ve­lee täl­lä het­kel­lä noin pari­kym­men­tä autoa eri koko­luo­kis­ta. Hen­ki­lö­au­to­ja meil­tä löy­tyy pie­nes­tä Nis­san Mic­ras­ta vähän hie­nom­paan luxus Jagu­aa­riin asti.

Paket­ti­au­to­ja meil­tä saat vuo­krat­tua kah­des­sa eri koko­luo­kas­sa: 6m3 ja 13m3 tavaratilalla.

Lisäk­si vuo­kraam­me 9 -hen­ki­lön pik­ku­bus­sia automaattivaihteistolla.

Autom­me ovat hyvil­lä varus­teil­la, osaan saa valit­tua myös veto­kou­kun ja suksiboxin.

Yrit­tä­jä­nä toi­mii Kat­ja Meh­to­nen, jol­le asia­kas­pal­ve­lu­työ on sydä­na­sia. Vuo­kraus­toi­min­taa pyö­ri­te­tään tois­tai­sek­si kah­den hen­gen voi­min, mut­ta tavoit­tee­na on tot­ta­kai kas­vaa ja työl­lis­tää lisää väkeä.

Ter­ve­tu­loa palveltavaksi!

Scandia Rent Kajaani

AutoKettu Oy

Kat­ja Meh­to­nen
044 5000 198
kajaani@scandiarent.fi
scandiarent.fi

Y-tun­nus 2907228-6

    Ota yhteyttä